• info@aannemingsbedrijf-princen.be

High Voltage Works

High Voltage Works


Hoogspanningswerken zijn onze specialiteit.   Dit is een zeer gespecialiseerde niche die je enkel kan overlaten aan mensen die de nodige know-how en ervaring bezitten,  uitgerust met de modernste middelen en de juiste mentaliteit inzake veiligheid, welzijn  en milieu hanteren.

De gevolgen van fouten maken op een hoogspanningsstations zijn immers niet te overzien, zowel naar lichamelijk letsel als naar materiële schade.

Wij bezitten alle nodige attesten en certificaten om te mogen werken aan hoogspanningskabels van 500 volt tot 380 000 volt en om op hoogspanningsstations zelfstandig werken te kunnen uitvoeren .

Wij slopen hoogspanningsmasten,  leggen hoogspanningsleidingen aan , demonteren posten,  onderhouden elektrische centrales,  saneren  transfokuipen, demonteren AIS-middenspanningscellen,  leggen wegenissen aan rondom hoogspanningstoestellen, verwijderen oude verbindingen.

Dagelijks kan je ons ergens in ons landje terugvinden op meerdere hoogspanningsprojecten.