• info@aannemingsbedrijf-princen.be

Demolition

Demolition

Wij bezitten een volledig arsenaal sloopwerktuigen om de meest uiteenlopende sloopklussen tot een goed einde te brengen:  Gaande van hydraulische hamers tot schrootscharen tot betonscharen tot sloopsorteergrijpers tot crushers.

Wij houden ons vooral bezig met industriële sloopwerken:  fabrieken,  chemische installaties, militaire bunkers,  hoogspanningsstations,  zware constructies.

Vanuit ons veiligheids- en milieubeleid doen wij dit op op een verantwoorde wijze met als doel geen ongelukken te hebben en geen milieuschade te veroorzaken.   Wij trachten ook steeds een zo hoog mogelijke recyclagegraad te bekomen.